วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

อาจารย์มานิเทศ


วันนี้อาจารย์อุทัยวรรณ ดอกพรม มานิเทศการจัดการเรียนการสอน รู้สึกตื่นเต้นมากๆๆ แต่ก็ผ่านไปด้วยดี อาจารย์ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนว่าควรเขียนแผนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่เราตั้งไว้ การทำกิจกรรมในการปล่อยเด็กเข้ากลุ่มควรลองให้เด็กเข้าทำงานตามความสนใจอย่างอิสระ นอกจากการนิเทศด้านการสอนแล้วอาจารย์ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตน การดูแลตนเอง ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ทำให้รู้สึกถึงความห่วงใยที่อาจารย์มีให้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น